Høringssvar budget 2023 Klemensker Svømmebad

Seneste nyt


12. Feb. 2024

Klemensker Svømmebad indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts 2024 kl. 13.30 i Klemensker Hallens Cafeteria. Dagsorden i følge vedtægterne.


11-Marts-2023


Klemensker Svømmebad indkalder til ordinær generalforsamling søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00 i Klemensker Hallens Cafeteria. Dagsorden i følge vedtægterne.

27-August-2022

Lukningstruet - se vores høringssvar

BRK har sendt spareforslag i høring, hvor bl.a lukning af Klemenskerhallen fremgår. Det vil - foruden meget andet - har stor effekt for os idet svømmebadet jo bruger hallens omklædningsrum, teknikrum mv. Det kan betyde at Klemensker Svømmebad må lukke, hvis der ikke findes en løsning! Se vores høringssvar her

Del siden